Γενικοί όροι

Γενικοί Όροι Συναλλαγών


Γενικοί Όροι

Ο ιστότοπος www.apotokotetsi.gr έχει δημιουργηθεί και λειτουργεί από την ιδιωτική Κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία ΑΛΦΑ QUALITY FOODS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και τον διακριτικό τίτλο ΑΛΦΑ QUALITY FOODS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, με ΑΦΜ 800497731, Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας και αριθμό ΓΕΜΗ 125743822000, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@apotokotetsi.gr, τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος: 2221114444, στο εξής χάριν συντομίας "ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΤΕΤΣΙ" .

Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις πριν μπείτε στο ηλεκτρονικό κατάστημα και συναλλαχθείτε με αυτό. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με δική του ευθύνη να μην χρησιμοποιήσει καθόλου το συγκεκριμένο ιστότοπο.

Η εταιρεία ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΤΕΤΣΙ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους σύμβασης όποτε το κρίνει αναγκαίο.  To ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΤΕΤΣΙ δεν μπορεί να εγγυηθεί την αδιάκοπη λειτουργία του www.Apotokotetsi.gr και ουδεμία ευθύνη φέρει σχετικά με οποιαδήποτε τεχνική ή όποια άλλη αδυναμία χρήσης του www.Apotokotetsi.gr

Το ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΤΕΤΣΙ διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές.

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του ιστότοπου αυτού διέπονται από την αντίστοιχη νομοθεσία περί προστασίας καταναλωτών καθώς και από τις ανάλογες αγορανομικές διατάξεις.

 

Προσωπικά Δεδομένα - Προστασία – Αποδοχή των Διαδικασιών Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Για να επιτευχθεί η εξυπηρέτησή σας μέσω του παρόντος ιστότοπου θα πρέπει να καταλάβετε ότι απαραίτητη προϋπόθεση γι’ αυτό είναι η γνωστοποίηση από πλευράς σας σε εμάς κάποιων προσωπικών σας στοιχείων που αφορούν στην διεκπεραίωση της παραγγελίας σας.  Όταν λοιπόν κάνετε μία παραγγελία, θα σας ζητήσουμε το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, την πλήρη διεύθυνσή σας και τη διεύθυνση στην οποία θα αποσταλούν τα πωλούμενα προϊόντα, τον αριθμό του κινητού ή και του σταθερού σας τηλεφώνου και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail).  Αν επιθυμείτε έκδοση τιμολογίου θα χρειαστεί να μας ενημερώσετε για την Επωνυμία, για τη δραστηριότητα, το ΑΦΜ και την Δ.Ο.Υ..  Η εκ μέρους σας προσκόμιση των παραπάνω προσωπικών σας δεδομένων σημαίνει ότι συναινείτε ότι τα δεδομένα αυτά θα χρησιμοποιηθούν με σκοπό την εκτέλεση της παραγγελίας σας και την εξυπηρέτησή σας μέσω του παρόντος ιστότοπου.

Το ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΤΕΤΣΙ τηρώντας τις αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να κοινοποιήσει τα προσωπικά σας στοιχεία χωρίς προηγούμενη δική σας συναίνεση, εκτός και εάν αυτό απαιτηθεί δυνάμει νόμου ή βάσει δικαστικής απόφασης.

Μπορείτε οποτεδήποτε να προβείτε στην αλλαγή των προσωπικών στοιχείων σας που μας έχετε δώσει μπαίνοντας στο πεδίο «ο λογαριασμός μου» ή και να διαγράψετε αυτά στέλνοντάς μας μέσω e-mail σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@apotokotetsi.gr

Το ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΤΕΤΣΙ επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να ενημερώνει τους προμηθευτές της με στατιστικές καταστάσεις πωλήσεων, οι οποίες όμως σε καμία περίπτωση δεν θα περιέχουν προσωπικά στοιχεία που μπορεί να οδηγήσουν σε ταυτοποίηση ή αποκάλυψη της ταυτότητας προσώπων.

Το ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΤΕΤΣΙ μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που μας δίνετε για να επικοινωνήσουμε μαζί σας  προκειμένου να επιβεβαιώσουμε στοιχεία της παραγγελίας ή γενικά για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με την παραγγελία σας.

Το ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΤΕΤΣΙ μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που μας δίνετε για να επικοινωνήσουμε μαζί σας και στις εξής περιπτώσεις:

α) για την πληροφόρηση σας για νέα προϊόντα που προσφέρονται από το ηλεκτρονικό κατάστημά μας, β) για την πληροφόρησή σας σχετικά με ειδικές προσφορές του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος και γ) για τη συμμετοχή σας σε διαγωνισμούς  Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε αν θέλετε ή όχι να λαμβάνετε τέτοιου είδους επικοινωνία από τον ιστότοπό μας.

Εάν χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα αποδέχεσθε και συναινείτε με την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς και με τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών.

 

Προϊόντα – Συσκευασία – Μεταφορά – Αποστολή - Παράδοση

Όλα τα προϊόντα μας (κοτόπουλα)  προέρχονται από τις φάρμες Αγγελάκη στην Εύβοια και συντηρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Διατίθενται νωπά και κατεψυγμένα προϊόντα.  Τα προϊόντα μας προσφέρονται ανάλογα με τη διαθεσιμότητά τους. Το ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΤΕΤΣΙ  επιφυλάσσεται για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων της έως την κατάρτιση της μεταξύ μας σύμβασης.

Το ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΤΕΤΣΙ διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει ή τροποποιήσει τα προϊόντα της που βρίσκονται στο παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ενημέρωσή σας.

Το κάθε προϊόν μας συσκευάζεται σε πλαστικό περιέκτη και φέρει επί της συσκευασίας του επισήμανση αναφορικά με τα στοιχεία του παραγωγού, την ημερομηνία παραγωγής και λήξης του και το βάρος του προϊόντος. 

Τα νωπά προϊόντα θα μεταφέρονται σύμφωνα με το νόμο σε συνθήκες 0 έως 4 βαθμούς Κελσίου μέσα σε ειδικά isobox και  τα κατεψυγμένα προϊόντα θα μεταφέρονται σε συνθήκες  -18 βαθμούς Κελσίου μέσα σε ειδικά isobox

Τα προϊόντα θα αποστέλλονται με ίδια μεταφορικά μέσα από υπαλλήλους της εταιρείας μας

Η παραγγελία των προϊόντων μας θα γίνεται μόνο για τις περιοχές που περιγράφονται στον ιστότοπό μας και θα πραγματοποιείται κατά τις ημέρες και ώρες που αναφέρονται σε αυτόν.

Η παράδοση των προϊόντων μας, η οποία θα γίνεται μόνο εντός των περιοχών που περιγράφονται στον ιστότοπό μας, θα πραγματοποιείται καθημερινά περιλαμβανομένης της Κυριακής πλην λοιπών επισήμων αργιών κατά τις ώρες που περιγράφονται και αυτές στον ιστότοπό μας και που καλείστε να επιλέξετε κατά τη συμπλήρωση της λίστας παραγγελίας.  

 

Τιμές – Έξοδα μεταφοράς

Η τιμή που αναγράφεται δίπλα στο κάθε προϊόν στο σχετικό κατάλογο αναφέρεται στην τιμή του κάθε προϊόντος ανά κιλό και αμέσως από κάτω αναγράφεται η ΜΕΓΙΣΤΗ συνολική τιμή που μπορεί να κοστίσει το συγκεκριμένο προϊόν.  Δηλαδή η τελική τιμή την οποία θα κληθείτε να πληρώσετε σε καμία περίπτωση δεν θα ξεπερνά την μέγιστη αυτή τιμή.  Οι τιμές αυτές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Τα έξοδα μεταφοράς των προϊόντων μας δεν επιβαρύνουν εσάς!

 

Αγορά Προϊόντων

Για να παραγγείλετε τα προϊόντα μέσω του ιστότοπού μας την πρώτη φορά  θα πρέπει να εγγραφείτε καταχωρώντας την ηλεκτρονική σας διεύθυνση και εισάγοντας κωδικό που θα επιλέξετε εσείς καθώς και τα υπόλοιπα στοιχεία σας που θα σας ζητηθούν.  Αν έχετε ήδη εγγραφεί τότε  θα κάνετε login καταχωρώντας κάθε φορά το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας.

Στη συνέχεια επιλέγετε τα προϊόντα που σας ενδιαφέρουν με τις αντίστοιχες ποσότητες και τα τοποθετείτε στη λίστα παραγγελίας και ακολούθως αποστέλλετε αυτή.  Αμέσως και αυτοματοποιημένα ενημερώνεστε για την καταχώρηση της παραγγελίας σας.  Το ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΤΕΤΣΙ θα επικοινωνήσει μαζί σας τηλεφωνικώς μόνο στην περίπτωση που δεν υπάρχει διαθεσιμότητα στα προϊόντα που έχετε παραγγείλει ή σε περίπτωση που η παραγγελία σας είναι άνω των 10 τεμαχίων ή σε κάθε περίπτωση που χρειαστεί κάποια διευκρίνιση για την παραγγελία. 

Η παραγγελία σας δύναται να επεξεργαστεί άμεσα εφόσον την παραλάβουμε τις καθημερινές από 9.00πμ έως 8.00μμ και το Σάββατο από 9.00 πμ έως 7.00μμ εκτός λοιπών επισήμων αργιών.  Σε περίπτωση που λάβουμε παραγγελία μετά το πέρας του προαναφερόμενου ωραρίου η παραγγελία σας καταχωρείτε προς επεξεργασία την αμέσως επόμενη εργάσιμη. Παραγγελίες που λαμβάνονται πριν την έναρξη του ωραρίου επεξεργάζονται κατά την έναρξη.

Μετά την επεξεργασία της παραγγελίας σας θα λάβετε  e-mail, με το οποίο θα σας ενημερώνουμε για τη συνολική αξία της αγοράς σας.  Από το σημείο αυτό συνάπτεται η μεταξύ μας σύμβαση.

Σε περίπτωση που δε λάβετε σχετική ενημέρωση από εμάς σύμφωνα με τους παρόντες όρους συναλλαγών και έως μισή ώρα πριν την επιθυμητή ώρα παράδοσης που έχετε δηλώσει στον ισότοπο, θα πρέπει να μας ενημερώσετε τηλεφωνικά στο τηλέφωνο που αναγράφεται στην αρχή του παρόντος αλλά και στον ιστότοπο μας χωρίς καθυστέρηση.

 

Ακύρωση παραγγελίας

Εάν επιθυμήσετε την ακύρωση της παραγγελίας μετά την αποστολή αυτής έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε αυτή τηλεφωνικά μόνο μέσα στα επόμενα 30 λεπτά από την αποστολή της παραγγελίας σας και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον μία ώρα πριν την επιθυμητή ώρα παράδοσης που έχετε επιλέξει. Το χρονικό διάστημα αυτό είναι τόσο διότι μετά από αυτό το χρονικό διάστημα είναι πολύ πιθανό να λάβετε το e-mail μας ή /και γραπτό μήνυμα στο κινητό σας, με το οποίο συνάπτεται η σύμβαση μεταξύ μας.  Σε κάθε περίπτωση η ακύρωση της παραγγελίας σας δε μπορεί να λάβει χώρα μετά τη σύναψη της μεταξύ μας σύμβασης, δηλαδή μετά την αποστολή από εμάς e-mail με το οποίο θα σας ενημερώνουμε για τη συνολική αξία της αγοράς σας.

Εάν δώσετε την παραγγελία σας εκτός ωραρίου όπως αυτό αναφέρεται κατωτέρω, τότε θα πρέπει η ακύρωση μέσω τηλεφώνου να γίνει μέσα στα τριάντα (30) πρώτα λεπτά από την έναρξη του ωραρίου της αμέσως επόμενης ημέρας που λειτουργεί το κατάστημά μας.

 

Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή των προϊόντων μας γίνεται αποκλειστικά με αντικαταβολή.

 

Υπαναχώρηση

Ο καταναλωτής δεν έχει δικαίωμα υπαναχώρησης σύμφωνα με το νόμο.

 

Δικαιώματα Πνευματικών Δικαιωμάτων

Όλο το περιεχόμενο του ιστότοπου συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κλπ αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία του ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΤΕΤΣΙ ή και τρίτων μερών και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου περί εμπορικών σημάτων, βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού.  Απαγορεύεται αυστηρά η οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση, μεταφορά ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου του ιστότοπου info@apotokotetsi.gr.

 

Cookies

To ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΤΕΤΣΙ έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί cookies προκειμένου να λειτουργεί σωστά ο ιστότοπος info@apotokotetsi.gr αλλά και να διευκολύνει τη λειτουργία των υπηρεσιών αυτού. Τα cookies είναι μικρά αρχεία, τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη και δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών.