Επιστροφές

Ακύρωση παραγγελίας

Εάν επιθυμήσετε την ακύρωση της παραγγελίας μετά την αποστολή αυτής έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε αυτή τηλεφωνικά μόνο μέσα στα επόμενα 30 λεπτά από την αποστολή της παραγγελίας σας και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον μία ώρα πριν την επιθυμητή ώρα παράδοσης που έχετε επιλέξει. Το χρονικό διάστημα αυτό είναι τόσο διότι μετά από αυτό το χρονικό διάστημα είναι πολύ πιθανό να λάβετε το e-mail μας ή /και γραπτό μήνυμα στο κινητό σας, με το οποίο συνάπτεται η σύμβαση μεταξύ μας.  Σε κάθε περίπτωση η ακύρωση της παραγγελίας σας δε μπορεί να λάβει χώρα μετά τη σύναψη της μεταξύ μας σύμβασης, δηλαδή μετά την αποστολή από εμάς e-mail με το οποίο θα σας ενημερώνουμε για τη συνολική αξία της αγοράς σας.

Εάν δώσετε την παραγγελία σας εκτός ωραρίου όπως αυτό αναφέρεται κατωτέρω, τότε θα πρέπει η ακύρωση μέσω τηλεφώνου να γίνει μέσα στα τριάντα (30) πρώτα λεπτά από την έναρξη του ωραρίου της αμέσως επόμενης ημέρας που λειτουργεί το κατάστημά μας.

 

Υπαναχώρηση

Ο καταναλωτής δεν έχει δικαίωμα υπαναχώρησης σύμφωνα με το νόμο.