Αποστολές

Προϊόντα – Συσκευασία – Μεταφορά – Αποστολή - Παράδοση

Όλα τα προϊόντα μας (κοτόπουλα)  προέρχονται από τις φάρμες Αγγελάκη στην Εύβοια και συντηρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Διατίθενται νωπά και κατεψυγμένα προϊόντα.  Τα προϊόντα μας προσφέρονται ανάλογα με τη διαθεσιμότητά τους. Το ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΤΕΤΣΙ  επιφυλάσσεται για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων της έως την κατάρτιση της μεταξύ μας σύμβασης.

Το ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΤΕΤΣΙ διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει ή τροποποιήσει τα προϊόντα της που βρίσκονται στο παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ενημέρωσή σας.

Το κάθε προϊόν μας συσκευάζεται σε πλαστικό περιέκτη και φέρει επί της συσκευασίας του επισήμανση αναφορικά με τα στοιχεία του παραγωγού, την ημερομηνία παραγωγής και λήξης του και το βάρος του προϊόντος. 

Τα νωπά προϊόντα θα μεταφέρονται σύμφωνα με το νόμο σε συνθήκες 0 έως 4 βαθμούς Κελσίου μέσα σε ειδικά isobox και  τα κατεψυγμένα προϊόντα θα μεταφέρονται σε συνθήκες  -18 βαθμούς Κελσίου μέσα σε ειδικά isobox

Τα προϊόντα θα αποστέλλονται με ίδια μεταφορικά μέσα από υπαλλήλους της εταιρείας μας

Η παραγγελία των προϊόντων μας θα γίνεται μόνο για τις περιοχές που περιγράφονται στον ιστότοπό μας και θα πραγματοποιείται κατά τις ημέρες και ώρες που αναφέρονται σε αυτόν.

Η παράδοση των προϊόντων μας, η οποία θα γίνεται μόνο εντός των περιοχών που περιγράφονται στον ιστότοπό μας, θα πραγματοποιείται καθημερινά περιλαμβανομένης της Κυριακής πλην λοιπών επισήμων αργιών κατά τις ώρες που περιγράφονται και αυτές στον ιστότοπό μας και που καλείστε να επιλέξετε κατά τη συμπλήρωση της λίστας παραγγελίας.  

 

Τιμές – Έξοδα μεταφοράς

Η τιμή που αναγράφεται δίπλα στο κάθε προϊόν στο σχετικό κατάλογο αναφέρεται στην τιμή του κάθε προϊόντος ανά κιλό και αμέσως από κάτω αναγράφεται η ΜΕΓΙΣΤΗ συνολική τιμή που μπορεί να κοστίσει το συγκεκριμένο προϊόν.  Δηλαδή η τελική τιμή την οποία θα κληθείτε να πληρώσετε σε καμία περίπτωση δεν θα ξεπερνά την μέγιστη αυτή τιμή.  Οι τιμές αυτές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Τα έξοδα μεταφοράς των προϊόντων μας δεν επιβαρύνουν εσάς!