Λίστα παραγγελίας
Προϊόντα Τιμή/kg Μέγιστη πληρωτέα αξία Ποσότητα Σύνολο  
Εντόσθια κοτόπουλου νωπά συσκευασμένα

Εντόσθια κοτόπουλου νωπά συσκευασμένα

3,77 € * 2,45 € 2,45 € Διαγραφή από το καλάθι
* Οι συσκευασίες είναι μεταβλητού βάρους και η τελική τους αξία υπολογίζεται βάσει του βάρους της κάθε συσκευασίας ξεχωριστά.
Συνολική μέγιστη πληρωτέα αξία : 2,45 €